1. الصفحة الرئيسية
  2. مستندات
  3. <span class='p-name'>Alfonce بوابة البعيد</امتداد>
  4. <span class='p-name'>إدارة واجهة والتكوين</امتداد>
  5. الصفحة تكوين مصادقة

الصفحة تكوين مصادقة

Cette page vous permet de modifier le login et le mot de passe pour l’accès à l’interface de configuration.

Pensez à noter vos login et mot de passe, nous ne pouvons pas les récupérer à distance

وكانت هذه المادة مفيدة لك? نعم فعلا لا

كيف يمكن أن نساعد?

×